Kalite Politikamız

     MDR Biyouyumluluk Test ve Analiz Merkezi TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı kapsamında; plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi amaç edinmiştir. Bu kapsamda, müşterilerine ve bağlı olduğu idareye ulusal ve uluslararası standartların gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

     Ulusal ve uluslararası alanda medikal ve ilaç üreticilerine yönelik TS EN ISO/IEC 17025:2017 kalite standartlarına uygun güvenilir hizmet sunan, müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş, personelinin gelişimine önem veren ve destekleyen, sektöründe lider bir kuruluş olmak, her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı, sunduğu hizmetleri sürekli geliştiren, ulusal ve uluslararası güvenilirliği arttırarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik gereksinimleri ulusal ve uluslararası düzeyde karşılayan, verdiği hizmetleri akreditasyon ve belgelendirmeler ile güvence altına alan bir laboratuvar olmak hedeflenmektedir.

Verdiğimiz hizmetimizin kalitesi, çevre, sağlık, güvenlik için gösterdiğimiz titizlik, düzen, disiplin ve dürüstlüğümüz müşteri memnuniyetini sürdürmenin temel öğeleridir. Bu amaçla MDR, yasa, yönetmelik ve akreditasyon kurallarına uymayı, kalite sistemini daima dinamik, verimli ve etkin kılmayı, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği ile çevreyi korumayı benimsemiştir.

Yasal merciler ve uluslararası standartlar ışığında; insana ve çevreye saygılı, en az atıkla ve çıkan atıkların zararsız hale getirilmesi için gerekli önlemleri alarak tıbbi ürün ve ekipmanların biyouyumluluk testlerini yapmak, çalışanlarına kalite, iş güvenliği ve çevre bilinci kazandırmak, müşteri beklentilerini karşılamak vazgeçilmez amacımızdır.

Uluslararası Ar-Ge, test, standartlar, kümelenme konularında işbirliği platformu olmak, ulusal ve uluslararası diğer işbirliklerinin tesis edilecek yetkinliğe ulaşmayı hedeflemektedir.

MDR Biyouyumluluk Test ve Analiz Merkezi Yönetimi;

 • Tüm personelin kalite politika ve hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu politika ve hedeflere uymasını sağlamayı,
 • Takım ruhunun farkında olarak, laboratuvarımızın amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,
 • Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,
 • Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, analiz sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesini ve gönderilmesinin güvence altına alınmasını sağlamayı,
 • Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerini aktarmamayı,
 • Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uygulamasını ve sorumluluklarını anlamasını, yapılan işin kalitesini ve personelinin kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç/dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlamayı,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde; müşterilerden gelen talepleri yerine getirebilmek için personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılmalarını sağlamayı,
 • Çalışanların yetkinliklerini arttırmak için, çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi, katılımı, teşviki, motivasyonu ve iletişimini sağlamayı,
 • Her düzeydeki çalışan personelinin, kurumun yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak bir uygulamaya hiçbir şekilde dahil olmamasını sağlamayı,
 • Yapılan test/analizlerin kalitesini etkileyen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasında teknik yeterliliği sağlayan alımlar için gerekli çalışmaları düzenlemeyi,
 • Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,
 • Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,
 • Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmayı,
 • Kalite standartları gereklerini karşılayan bir ortam sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,

Tüm bu kalite politikalarının benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı taahhüt eder.

                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı