Sitotoksisite Testi

ISO 10993-5: Vücut Dışı (In Vitro) Sitotoksisite Testi

Sitotoksisite, vücut ile etkileşim halindeki tıbbi cihazların dolaylı veya doğrudan teması ile oluşturabileceği toksik etkilerinin herhangi bir hücre ölümüne neden olup olmayacağını belirlemek için yapılan in vitro testlerdir. Test numunesinin etki süresi ve konsantrasyonuna bağlı olarak memeli hücreleri üzerindeki toksik etkinin saptanması amaçlanmaktadır. Sitotoksisite testleri kapsamında Nötral Kırmızısı Alımı (NKA), MTT ve XTT testlerini içermektedir. Merkezimizde sitotoksisite testi mitokondride bulunan süksinat dehidrogenez enzimi tarafından mor renkli formazan kristallerine indirgenmesi prensibine dayanan MTT testi yapılmaktadır. ISO 10993-5 standardına göre uygulanmaktadır.

Diğer Testlerimiz

Kromozom Anormallikleri Testi

Kromozom Anormallikleri testi, mutajenler tarafından çeşitli yapısal ve sayısal anormalliklerin saptanmasında kullanılmaktadır.

Tahriş ve Cilt Duyarlılığı Testi

Medikal cihaz, malzeme ya da kimyasal bir maddenin tahriş edici özellikte olup olmadığını tespiti etmek amacıyla yapılmaktadır.

Hemoliz Testi

Kan ile etkileşim deneyleri doğrudan veya dolaylı yoldan kan ile etkileşimi olan tıbbi cihazların olası etkilerini belirlemek amacıyla yapılır.

Sitotoksisite Testi

Sitotoksisite, vücut ile etkileşim halindeki tıbbi cihazların teması ile oluşturabileceği toksik etkilerinin saptanması amacı ile yapılmaktadır.

Bakteriyel Endotoksin Testi

Gram negatif bakterilerin hücre duvarlarındaki toksik yapıların tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Stabilite-Testi

Tıbbi ürün ve ambalajlarının fiziksel özellikleri üzerindeki zaman etkilerini belirlemek için yapılmaktadır.

Bioburden Testi

Sterilizasyon öncesi tıbbi malzeme ve cihazların üzerindeki canlı mikroorganizmaların sayısını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Sterilite Testleri

Sterilizasyonu yapılmış bir üründe canlı mikrobiyal hücrelerin olmadığının tespiti amacıyla yapılmaktadır.