Hemoliz (Kan ile Etkileşim Testleri) ISO 10993-4:

Kanla temas eden cihazlarda kullanılan materyallerin doğrudan veya ekstre edilmiş solüsyonun tavşan kanı ile etkileşimi sonucu oluşan eritrosit kaybı ve hasar sonucu salgılanan serbest plazma hemoglobin düzeyindeki artışın spektrofotometrik olarak ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Kana temas eden hemolitik malzemenin varlığı kırmız kan hücrelerinin hasarına neden olabilir ve organları strese sokabilecek toksik etkileri indüke eden yüksek seviyede serbest plazma hemoglobini üretebilir. Merkezimizde hemoliz testi ISO 10993-4 ve ASTM F756-17 standardına göre yapılmaktadır.

Diğer Testlerimiz

Kromozom Anormallikleri Testi

Kromozom Anormallikleri testi, mutajenler tarafından çeşitli yapısal ve sayısal anormalliklerin saptanmasında kullanılmaktadır.

Tahriş ve Cilt Duyarlılığı Testi

Medikal cihaz, malzeme ya da kimyasal bir maddenin tahriş edici özellikte olup olmadığını tespiti etmek amacıyla yapılmaktadır.

Hemoliz Testi

Kan ile etkileşim deneyleri doğrudan veya dolaylı yoldan kan ile etkileşimi olan tıbbi cihazların olası etkilerini belirlemek amacıyla yapılır.

Sitotoksisite Testi

Sitotoksisite, vücut ile etkileşim halindeki tıbbi cihazların teması ile oluşturabileceği toksik etkilerinin saptanması amacı ile yapılmaktadır.

Bakteriyel Endotoksin Testi

Gram negatif bakterilerin hücre duvarlarındaki toksik yapıların tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Stabilite-Testi

Tıbbi ürün ve ambalajlarının fiziksel özellikleri üzerindeki zaman etkilerini belirlemek için yapılmaktadır.

Bioburden Testi

Sterilizasyon öncesi tıbbi malzeme ve cihazların üzerindeki canlı mikroorganizmaların sayısını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Sterilite Testleri

Sterilizasyonu yapılmış bir üründe canlı mikrobiyal hücrelerin olmadığının tespiti amacıyla yapılmaktadır.